MotoNotice 1.4

Koszty cesji w firmach

Wróć do listy stron


Zasady cesji umowy leasingu w firmach leasingowych.

Generalnie przy cesjach leasingu trzeba pamiętać o dwóch zasadach:

  1. Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy leasingu jest firma leasingowa i to firma leasingowa musi wyrazić zgodę na cesje.
  2. Przed wydaniem zgody na cesję umowy leasingu, firma leasingowa będzie chciała sprawdzić wiarygodność a w niektórych przypadkach również zdolność kredytową przyszłego Cesjonariusza.

 

Koszty cesji leasingu w firmach leasingowych.

Koszty przeprowadzenia cesji umowy leasingu w firmach leasingowych znajdziemy w tabelach opłat i prowizji (TOiP).
Ponieważ TOiP ulegają dość częstym zmianą, prosimy o sprawdzanie czy aktualny poziom kosztów cesji leasingu nie uległ zmianie.

 

Jak to wygląda w poszczególnych firmach:

 

ALIOR LEASING Sp. z o.o.

Rozpatrzenie wniosku o cesję - 300,00 zł 
Cesja umowy  - 700,00 zł

 

BZ WBK Leasing:

Zmiana Korzystającego (opłatę ponosi nowy Korzystający) – 1 % aktualnego zadłużenia, minimum 500 PLN/150 EUR.

Rozpatrzenie wniosku o zmianę Korzystającego (opłata pobierana jeżeli nie dochodzi do zmiany Korzystającego po złożeniu wniosku – opłatę ponosi aktualny Korzystający) -  100 PLN.

Wniosek: https://static3.bzwbk.pl/asset/w/n/i/wniosek_o_wejscie_w_prawa_korzystajacego_76982.pdf

 

EFL SA:

Zmiana Leasingobiorcy - 1000 zł netto

Wniosek: http://cu.autoefl.pl/wniosek_o_zmiane_podmiotowa.pdf

 

Idea Getin Leasing S.A.:

Zgodnie ze zryczałtowaną opłatą lub

Cesja umowy  - 1000 zł netto lub 500 zł netto (dotyczy umów w programach brandowych).

Opłata za rozpatrzenie wniosku o cesję - gdy nie dojdzie do zmiany leasingobiorcy 350 zł netto lub 175 zł netto (dotyczy umów w programach brandowych).

Wniosek: https://www.idealeasing.pl/img/1%20-%20Cesja_wniosek%20od%20Cedenta.pdf

 

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.:

Rozpatrzenie wniosku o dokonanie cesji praw i zobowiązań wynikających z umowy - 300 zł netto.

Sporządzenie umowy cesji praw i zobowiązań wynikających z umowy - 0,5% aktualnego zadłużenia (kapitał) min. 500 zł netto.

Wniosek: https://inglease.pl/_fileserver/item/1500173

Wniosek - przejmujący: https://inglease.pl/_fileserver/item/1500187​

 

Millenium Leasing:

Zgoda (rozpatrzenie wniosku) na zmianę Korzystającego (cesja praw i przyjęcie obowiązków wynikających z umowy) – 300 zł netto.

Zgoda (przygotowanie aneksu do umowy) na zmianę Korzystającego oraz cesja praw i przejęcie obowiązków wynikających z umowy – 500 zł netto.

Wniosek: https://www.millennium-leasing.pl/files/dokumenty/wniosek_c_02112011_Reade.pdf

 

Mleasing:

Przyjęcie do obsługi wniosku o cesję - 250 PLN netto.

Przygotowanie cesji umowy leasingu na osobę trzecią (dotyczy umów leasingu na samochody osobowe i ciężarowe o ładowności do 2 ton) - 0,5% wszystkich pozostałych do spłaty rat (nie mniej niż 1000 PLN netto).

Przygotowanie cesji umowy na osobę trzecią (dotyczy umów leasingu na przedmioty nie wymienione powyżej) - 0,5% wszystkich pozostałych do spłaty rat (nie mniej niż 1500 PLN netto).

 

PEKAO Leasing:

Zmiana Korzystającego (cesja) Ø 0,3% sumy rat wynagrodzenia pozostających do spłaty, jednak nie mniej niż 1000 zł netto.

Rozpatrzenie wniosku - zmiana Korzystającego (cesja Umowy Leasingu), wcześniejsze zakończenie Umowy Leasingu, zamiana harmonogramu opłat, zamiana waluty Umowy Leasingu (opłata jest pobierana gdy nie dojdzie do czynności, o którą wnioskuje Korzystający z przyczyn dotyczących Korzystającego) – 300 zł netto.

 

PKO Leasing:

Zmiana Klienta (w tym cesja umowy, wystąpienie jednego ze wspólników, zmiana nazwy Klienta, zmiana formy prawnej Klienta, itd.):

350,00 zł netto - stawka za każdorazowe przygotowanie kalkulacji warunków finansowych w celu sporządzenia zmiany warunków umownych.

1% zaangażowania umowy nie mniej niż 300,00 zł netto - stawka za sporządzenie zmiany warunków umownych.

Wniosek: http://www.pkoleasing.pl/media_files/c4550139-05b1-4cb1-90aa-0bbdc600a375.pdf

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook